CC Europe doet een aanbeveling bij de Europese Commissie om Open Education te ondersteunen

Thu, 11/08/2012 - 17:16 -- YannickHMadoun

In augustus lanceerde de Europese Commissie een oproep bij de gemeenschap over het "Open Education". Het doel van deze publieke consultatie was om inzicht te verkrijgen in de nood aan Europese actie ter promotie van het gebruik van Open Educational Resources (OER) en Information Communication Technologies (ICT) in het onderwijs. Alle geïnteresseerden kunnen hiervoor nog tot 13 november een vragenlijst invullen.

Vorige week hebben verschillende Europese Creative Commons affiliates een gezamenlijke repsons voor deze consultatie ingediend. De deelnemende Creative Commons partners waren België, Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland,  Luxemburg, Nederland, Polen, Portugal, Servië,  Tsjechische Republiek,  Verenigd Koninkrijk en Zweden.


Teaching Open Source Practices van Opensourceway is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported licentie.

De Creative Commons affiliates vragen de Commissie om de aanbevelingen van de 2012 Paris OER declaratie te onderschrijven, die unaniem ondersteund werd door de UNESCO lidstaten op het Wereld OER Congres in juni 2012. De Europese Commissie is immers in de unieke positie om de aanbevelingen uit deze declaratie te coördineren, promoten en ondersteunen waar nodig. Bovendien zijn de werkpunten in overeenstemming met de beleidsprioriteiten van Europa 2020, met name de belofte om vrije toegang tot publiek gefinancierd lesmateriaal aan te moedigen.

De Declaratie van Parijs omschrijft OER als "onderwijs-, leer- en onderzoeksmateriaal in welke vorm dan ook, digitaal of niet, die in het Publiek Domein vallen of worden vrijgegeven onder een open licentie die gratis toegang, gebruik, aanpassingen en verspreiding van het materiaal door anderen toestaat met weinig of geen voorwaarden". De Europese Commissie zou deze definitie van OER moeten onderschrijven zodat gebruikers hun rechten kennen en de producenten van OER de credit krijgen die ze verdienen. Omdat een duidelijk juridisch kader uiterst belangrijk is voor het succes van OER, willen we er op aandringen dat de Europese Commissie hiervoor Creative Commons-licenties en Publieke Domein tools zoals CC0 aanbeveelt. Het Creative Commons systeem is immers internationaal toepasbaar en biedt aldus een gouden standaard voor het vrijgeven van dergelijk materiaal. Bovendien zou het creëren van nieuwe particuliere licenties kunnen leiden tot een verregaande incompatibiliteit met de reeds bestaande oplossingen.

De volledige aanbeveling kan je hier lezen.