Licenties

Kies een licentie

Deze pagina bevat links naar de 3.0 licentie. Voor de recentste versies kijk op: creativecommons.org


Je creatief werk uitgeven met een Creative Commons-licentie is makkelijk. Eerst en vooral kies je de voorwaarden die je wil toepassen op je werk.

Naamsvermelding (BY): Je staat anderen toe om het werk waar jij auteursrecht op hebt te kopiëren, verspreiden, tonen en op te voeren, en om afgeleid materiaal te maken dat op jouw werk gebaseerd is, maar uitsluitend als jij vermeld wordt als maker.
NietCommercieel (NC): Anderen mogen je werk kopiëren, vertonen, verspreiden en opvoeren, alsmede materiaal dat op jouw werk gebaseerd is, maar niet voor commerciële doeleinden.
GelijkDelen (SA): Je staat anderen toe om van jouw werk afgeleid materiaal te maken onder de voorwaarde dat zij het onder dezelfde licentie vrijgeven als het originele werk.
GeenAfgeleideWerken (ND): Anderen mogen je werk kopiëren, distribueren, vertonen en opvoeren mits het werk in de originele staat blijft. Het is niet toegestaan dat anderen jouw werk gebruiken als basis voor nieuw materiaal.

Met een Creative Commons-licentie behoud je je auteursrechten en sta je anderen toe jouw werk te kopiëren onder de voorwaarde dat ze je naam vermelden en op de voorwaarden die je zelf stelt. Kies hier de versie van de licentie die je wil toepassen.

Zes Creative Commons licenties

Op basis van jouw keuze zal je een licentie vinden die duidelijk aangeeft hoe anderen jouw creatieve werk mogen gebruiken.

Naamsvermelding (BY): Deze licentie staat anderen toe jouw werk te verspreiden, remixen en tweaken en staat ook toe dat er verder gebouwd wordt op jouw werk, ook voor commerciële doeleinden, zolang jij maar genoemd wordt als originele maker.
Naamsvermelding-GelijkDelen (BY-SA): Deze licentie staat anderen toe jouw werk te remixen, veranderen en te gebruiken als basis voor hun eigen werk, ook voor commerciële doeleinden, zolang jij genoemd wordt en zolang ze dezelfde licentie toepassen op hun nieuwe creaties.
Naamsvermelding-NietCommercieel (BY-NC): Deze licentie staat anderen toe je werk te remixen, aan te passen en er verder op te werken zolang dat gebeurt voor niet-commerciële doeleinden. Hoewel het nieuwe werk jou als maker moet erkennen en niet-commercieel moet zijn, hoeft dat werk niet onder dezelfde licentie gepubliceerd te worden.
Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen (BY-NC-SA): Anderen mogen je werk remixen, veranderen en voor niet-commerciële doeleinden hergebruiken, zolang jij genoemd wordt en zolang ze hun creaties onder een identieke licentie aanbieden.
Naamsvermelding-GeenAfgeleideWerken (BY-ND): Deze licentie staat herpublicatie toe, commercieel en niet-commercieel, zolang het werk in haar geheel en onveranderd wordt aangeboden en zolang jij als maker wordt genoemd.
Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken (BY-NC-ND): Dit is de meest restrictieve licentie. Het staat anderen toe je werk te downloaden en met anderen te delen. De voorwaarden zijn dat jij als maker genoemd wordt, dat het werk niet veranderd wordt en dat het werk niet-commercieel wordt ingezet.

De Creative Commons-licenties hebben drie lagen. De voor mensen leesbare daad, de voor juristen leesbare legale code en de voor machines leesbare metadata. Samen verzekeren deze drie lagen dat de rechten die in dit spectrum worden aangeboden niet alleen een legaal concept blijven. Creative Commons is iets dat begrepen kan worden door de makers van creatieve werken, door gebruikers van die werken en ook door het web zelf.

Publiek Domein Verklaringen

Creative Commons biedt twee manieren aan om aan te geven dat een werk zonder beperkingen gebruikt kan worden. Met de CC0 verklaring kan een rechthebbende aantonen dat hij afstand doet van zijn auteursrecht voor zover dit wettelijk is toegestaan. Met de Publiek Domein Verklaring kan je werken identificeren die niet auteursrechtelijk beschermd zijn of waarvan het auteursrecht is verlopen.

CC0CC0 is geen licentie, maar een document waarmee een auteursrechthebbende kan aangeven dat hij of zij afstand doet van alle auteursrechten. Anders dan bij een licentie kan er dus geen inbreuk gemaakt worden op een met een CC0 verklaring beschikbaar gesteld werk. Door CC0 op een werk van toepassing te verklaren, stel je dit werk beschikbaar aan de ‘Commons’ door, voor zover dit wettelijk is toegestaan, afstand te doen van al je rechten op het werk in de zin van het auteursrecht en alle andere aanverwante of naburige rechten die je op het werk hebt. Onder CC0 beschikbaar gestelde werken kunnen dus door iedereen voor alle doeleinden gebruikt worden en naamsvermelding kan daarbij niet geëist worden. De CC0-verklaring is niet op het Amerikaans auteursrecht gebaseerd, en dus ook buiten de VS te gebruiken. Omdat CC0 in deze vorm voor alle jurisdicties bedoeld is, is de juridische tekst van de CC0 Publiek Domein verklaring niet officieel naar het Nederlands vertaald. Wel is er een samenvatting van de CC0 Publiek Domein Verklaring beschikbaar en is er een niet-officiële vertaling in het Nederlands beschikbaar.
PDMDe Publiek Domein Verklaring is geen licentie, maar een methode om werken te markeren die niet langer beschermd zijn door het auteursrecht en voor werken die niet auteursrechtelijk beschermd kunnen zijn. Veel instellingen voor cultureel erfgoed – onder meer musea, bibliotheken en archieven – zijn curatoren van werken die in het publieke domein liggen. Met deze Verklaring zijn deze makkelijk te merken als een werk uit het publieke domein. Door de technologische infrastructuur van Creative Commons zijn deze werken dan beter herkenbaar en vindbaar.

De bovenstaande tekst zijn exact overgenomen van de vorige creativecommons.be website, met de aanpassingen:
– de http in de url’s zijn gewijzigd in https;
– de image url’s zijn gewijzigd naarde nieuwe url’s van https://mirrors.creativecommons.org/


license cc3.0